6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KANUN”)  SANTRAL AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni, Fetih Mah. Libadiye Cad. Tahralı Sok. Kavakyeli İş Merkezi D Blok K:3 D:7 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Proofx Bağlantı Elemanları Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirketimiz yetkilileri ile telefon yoluyla iletişime geçen gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Şirketimiz ile yapmış olduğunuz görüşmeler esnasında tarafımızla paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileriniz ticari faaliyetlerimizin sürdürülmesi amacıyla Şirketimizin meşru menfaati ve sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanarak veri sorumlusu sıfatı ile tarafımızca işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

  1. İletişim amacıyla hitap edilmesi,
  2. Ticari iş faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, 
  3. Talep ve şikayetlerin karşılanması amacıyla iletişimin sağlanması,
  4. Şirketimiz hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması ile müşteri memnuniyetinin sağlanması.

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmektedir.  Kişisel verileriniz; Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve hukuki işlem gerektiren haller istisna olmak üzere üçüncü bir kişi ile paylaşılmamaktadır. 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliğ’e uygun olarak ve/veya Şirketimizin info@proofx.com.tr mail adresine gönderecekleri talep  suretiyle tarafımıza bildirebilecektir.